ANBI

Publicatie eigen internetsite.

Publicatie eigen internetsite ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:
 
Naam van de instelling:
• EHBO Vereniging Nootdorp
 
RSIN/fiscaal nummer:
• 816572665
 
Contactgegevens:
• Secretariaat, Els Otting-van Velzen
• Einsteinlaan
• Pijnacker
• ehbo.nootdorp@outlook.com
 
Doelstelling:
• Het toegankelijk maken van Eerste Hulp voor iedereen. Dit wordt zowel gedaan in de vorm van
opleidingen en herhalingslessen, als het verlenen van EHBO bij evenementen.
 
Beleidsplan:
• toevoegen van / linken naar statuten en Huishoudelijk Reglement
 
Bestuurssamenstelling:
• Voorzitter: Vincent Prenger
• Secretaris: Els Otting-van Velzen
• Penningmeester:
• Evenementen-coordinator: Jan Kooi
• Aanspreekpunt Instructeurs/lotussen: Ruud de Ram
 
Namen van de bestuurders:
• zie vorige punt
 
Beloningsbeleid:
• EHBO vereniging Nootdorp is een vereniging die uitsluitend op vrijwilligers draait. Dit betekent dat er dus enkel vrijwilligersvergoedingen worden gegeven.
De instructeurs en lotussen kunnen eenmaal per jaar een declaratie indienen voor de gegeven lessen, waar een vergoeding van € 12,50/uur tegenover staat.
De bestuursleden declareren hun gemaakte kosten voor verstuurde kaarten, bloemen, bonnen, etc en ontvangen daarnaast een jaarlijkse vergoeding van €100,-
voor alle overige kosten en inspanningen. De leden die een EHBO-inzet draaien, ontvangen een vergoeding van € 4,50/uur.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
• toevoegen van / linken naar notulen van de laatste jaarvergadering
 
Financiële verantwoording:
• toevoegen van / linken naar notulen van de laatste jaarvergadering